Auteur Archief: admin

Sluitingsdagen 2011

21 en 22 juli 2011 15 augustus 2011 30 oktober 2011 11 november 2011 26 december 2011 tot 2 januari 2012

Hoe wordt een klacht afgehandeld ?

Tijdens het symposium van 2003 werd de Afhandeling van een Klacht belicht door dr Paul Henderickx , voorzitter van de Raad .

Welk zijn de verplichtingen waaraan een elektronisch medisch dossier moet voldoen inzake beveiliging ?

De arts is verantwoordelijk voor de bewaring van zijn dossiers, dus ook voor zijn EMD. Hij is verplicht betrouwbare back-ups te nemen en te bewaren op een veilige plaats. Hij is tevens verplicht de toegang tot zijn PC te beveiligen om ongeoorloofde toegang door derden onmogelijk te maken. Ten slotte kan de arts de gegevens [...]

Kan het dat in bepaalde populaire televisieprogrammaís de patiŽnten zomaar gans het verhaal over hun eigen ziekte vertellen ( Vb : over plastische chirurgie, bevallingen enz ) ?

De Orde heeft geen zeggenschap over patiŽnten. Zij vertellen over zichzelf voor de camera wat ze willen. Inzake interviews geldt nog steeds het advies van de Nationale Raad van 21-11-1993 : Wanneer een arts een behandelingswijze bespreekt en deze illustreert met beelden van een patiŽnt, dan moet hij diens anonimiteit waarborgen. Wanneer de patiŽnt zelf [...]

Welk is de verantwoordelijkheid van artsen bij het afleveren van kwalitatief slechte medicatie door een apotheker ?

Wanneer een arts vaststelt dat een aan zijn patiŽnten geleverd geneesmiddel slecht bereid is, strijdig met het recept of bedorven, dan zet hij er zijn zegel op. De arts verzoekt de patiŽnt het geneesmiddel te overhandigen aan de afgevaardigde van de Provinciale Geneeskundige Commissie die het zal ophalen. De arts stelt onverwijld de PGC op [...]

Mag men als huisarts twee kabinetten hebben ?

Ook algemeen geneeskundigen kunnen een tweede kabinet hebben sedert de wijziging van de Code op 12-04-2003. De regel blijft echter dat de geneesheer zijn kabinet op ťťn plaats zal uitoefenen, doch hij kan een tweede kabinet openen indien de behoefte daaraan behoorlijk aangetoond werd en de waarborgen inzake kwaliteit van zorgen en continuÔteit van zorgen [...]

Kan men in Brussel overstappen naar de Franstalige Provinciale Raad om bijvoorbeeld minder wachten te moeten doen ?

Een arts die zijn voornaamste activiteit te Brussel uitoefent kan, zonder dat hij hiervoor een reden hoeft op te geven, overstappen van ene Provinciale Raad naar de andere. Verandering kan echter niet wanneer er een tuchtprocťdure loopt tegen de betrokken arts. Vanaf het openen van een onderzoek tot de definitieve beslissing. Dr Patrick Verheijen

Meer en meer artsen wensen geen wachten meer te doen

De deelname aan de wacht is een deontologische verplichting. Uitzonderingen worden omwille van leeftijd, gezondheidsredenen of om een andere geldige reden toegestaan. Indien er een geschil ontstaat, dan kunnen zowel de betrokken arts, als de wachtkring dit voorleggen aan de Provinciale Raad. Beide partijen zullen gehoord worden. De Raad kan een deskundig onderzoek gelasten, waaraan [...]