Categorie 'Algemeen'

Foto’s Plechtige Zitting 2016

Foto’s Plechtige Zitting 2016

Foto’s Plechtige Zitting 2015

Foto’s Plechtige Zitting 2015

Verlofperiode

Het kantoor zal tijdens de verlofperiode gesloten zijn van 25 december 2015 tot en met 3 januari 2016.

Sluitingsdag 20 juli 2015 (brugdag)

Het kantoor zal uitzonderlijk gesloten zijn op maandag 20 juli 2015 (brugdag).
Pas afgestudeerden kunnen zich vanaf woensdag 22 juli 2015 terug aanmelden.

Arts in nood

Psychische problemen?
Professionele uitputting?
Burn-out?

CONTACT

ARTS IN NOOD

0800 23 460
(gratis nummer)

Voor meer informatie: www.artsinnood.be

Foto’s Plechtige Zitting 2014

Foto’s Plechtige Zitting 2014

Verlofperiode

Het kantoor zal tijdens de verlofperiode gesloten zijn van 25 december 2014 tot en met 4 januari 2014.

Tijdelijke wijziging adres

De kantoren op de Maria-Louizasquare 32 te Brussel zullen tijdelijk gesloten worden vanaf 27 oktober 2014 tot 20 december 2014, wegens renovatiewerken. Tijdens die periode kan u ons bereiken op de zetel van de Nationale Raad; de Jamblinne de Meuxplein 34, te 1030 Brussel. We blijven op hetzelfde telefoonnummer (02-230 22 54) bereikbaar.

Foto’s Plechtige Zitting 2013

Foto’s Plechtige Zitting 2013

Verkiezingen 05.03.2012

Hieronder de voorstelling van de kandidaten van de Provinciale Raad van Brabant met het Nederlands als voertaal:

De kandidaten voor District Brussel

De kandidaten voor District Leuven