Inschrijvingen

ARTSEN MET EEN BELGISCH DIPLOMA

  • Registratie formaliteiten voor pas afgestudeerde artsen

Bij een eerste inschrijving dienen volgende ORIGINELE documenten voorgelegd te worden (kopies worden niet aanvaard):

+ promotiebewijs/afstudeergetuigschrift van de Universiteit (wordt meegegeven bij proclamatie)
+ visum (wordt u toegestuurd in de week na de proclamatie via FOD)
+ uittreksel uit het strafregister (model 1), niet ouder dan 3 maanden
+ Inschrijvingsformulier

De pas afgestudeerde arts biedt zich persoonlijk aan op het secretariaat met
bovengenoemde documenten. Indien de arts door omstandigheden niet persoonlijk kan aanwezig zijn, mag hij/zij iemand anders vragen de documenten binnen te brengen op het secretariaat.
Gelieve het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier mee te geven.
Hij/zij krijgt dan zijn/haar inschrijvingsnummer bij de Orde van Artsen.
Er wordt ook een attest voor de aanvraag van het RIZIV-nummer meegegeven.
Op het ogenblik dat de arts zijn/haar definitief diploma ontvangt, dient dit
ORIGINEEL diploma ook voorgelegd te worden aan de Orde.

 

  • Registratie formaliteiten voor artsen die reeds ingeschreven zijn in een andere Provinciale Raad

Om inschrijving op de lijst van Vlaams Brabant te bekomen, dienen volgende
documenten voorgelegd te worden:

+ kopie van uw diploma van arts
+ kopie van uw visum:

Afgestudeerd vσσr 2005: het visum – afgeleverd door de Provinciale
Geneeskundige Commissie – staat vermeld op uw diploma
Afgestudeerd na 2005: het visum is een document afgeleverd door de FOD

+ identificatielijst en vragenlijst medische activiteiten

Na ontvangst van deze documenten wordt het dossier opgevraagd bij de Provinciale
Raad waar de arts op dat ogenblik ingeschreven is en wordt hij/zij op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Vlaams Brabant ingeschreven.

 

  • Registratie formaliteiten voor artsen die nog nooit ingeschreven zijn in een andere Provinciale Raad

Om inschrijving op de lijst van Vlaams Brabant te bekomen, dienen volgende ORIGINELE documenten voorgelegd te worden:

+ uw ORIGINEEL diploma van arts
+ uw ORIGINEEL visum:

Afgestudeerd vσσr 2005: het visum – afgeleverd door de Provinciale
Geneeskundige Commissie – staat vermeld op uw diploma
Afgestudeerd na 2005: het visum is een document afgeleverd door de FOD

+ uittreksel uit het strafregister (model 1), niet ouder dan 3 maanden
+ identificatielijst en vragenlijst medische activiteiten

Na ontvangst van deze documenten zal de Raad op zijn eerstvolgende vergadering een inschrijvingsnummer toekennen.
Een document voor de aanvraag van een RIZIV-nummer zal meegestuurd worden.

 

ARTSEN MET EEN BUITENLANDS DIPLOMA

Artsen met een buitenlands diploma moeten – vooraleer zij zich kunnen inschrijven bij de Orde van Artsen – een gelijkschakeling van hun diploma aanvragen bij de FOD
Volksgezondheid.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II, Dienst Gezondheidsberoepen
Victor Hortaplein 40 bus 10,
1060 Brussel
Contactpersoon: Mw. Caroline Jadot – 02-524 97 97
E-mail: caroline.jadot@sante.belgique.be

Documenten voor te leggen bij de Orde van Artsen:

+ ORIGINELE gelijkschakeling van diploma
+ ORIGINEEL visum
Beide documenten worden u overgemaakt door de FOD Volksgezondheid
+ een attest van de Orde of gelijkaardige instantie van het land van herkomst, waaruit blijkt dat u geen tuchtrechtelijke sanctie opgelopen hebt
+ uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden
+ identificatielijst en vragenlijst medische activiteiten

Na ontvangst van deze documenten wordt uw inschrijvingsnummer toegekend.
Tevens wordt een attest voor de aanvraag van uw RIZIV-nummer overgemaakt.