Bijdragen

BIJDRAGE 2012
In de loop van de maand januari wordt de eerste brief i.v.m. de betaling van de bijdrage aan
de artsen gestuurd.
Als de rekening voor 01.03.2012 betaald wordt, wordt u een vermindering toegestaan.
Op het ogenblik dat de eerste herinnering (maart) verstuurd wordt, bent u de
volledige bijdrage verschuldigd.
In de loop van de maand mei volgt nog een tweede herinnering.

Tot slot wordt in de loop van de maand september aan de niet-betalers een aangetekend
schrijven gestuurd. Op dat ogenblik worden ook 20,00 extra administratiekosten
aangerekend.

Bij niet-betaling wordt uw dossier overgemaakt aan de Nationale Raad en wordt de
achterstallige bijdrage opgevorderd door de advocaat.

 

Overeenkomstig art.6, 7 van het K.B. van 10.11.1967 heeft de Provinciale Raad van Brabant de jaarlijkse bijdrage voor 2012 vastgesteld op 250,00.
Van deze som moet onze Raad 44,00 aan de Nationale Raad afstaan.

Uitzonderingen:

  • Artsen gepromoveerd in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 evenals artsen gepromoveerd van 1963 t.e.m. 1972 betalen 150,00
  • Artsen gepromoveerd in 1962 en ervoor, betalen 44,00.

 

Alle artsen die op 1.1.2012 bij onze Raad ingeschreven zijn, moeten verplicht de bijdrage aan Vlaams Brabant betalen, ongeacht of zij ondertussen werkzaam zijn in een andere provincie en de overmaking van hun dossier aangevraagd hebben of zullen aanvragen.
Een arts is maar 1 keer per jaar de bijdrage verschuldigd.
Bij overmaking van het dossier wordt aan de nieuwe Raad meegedeeld of de bijdrage voor het lopende jaar reeds vereffend werd.
Zoniet zal het de Raad van Vlaams Brabant zijn die de bijdrage voor het lopende jaar zal vorderen.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor een bijkomende vermindering dient dit
schriftelijk aangevraagd te worden of via mail (h.somers@ordeartsenbrabant.org).
Deze aanvragen worden individueel bekeken en worden voor u persoonlijk toegekend.