TEL: 02 230 22 54

Uitnodiging symposium

July 16, 2018

De Voorzitter, Prof.Dr. Dirk MICHIELSEN, de magistraten-assessor en de leden van de Provinciale Raad van de Orde der Artsen van Vlaams-Brabant en Brussel hebben de eer u uit te nodigen tot het symposium op zaterdag 13 oktober a.s. van 9u00 tot 13u00 in de Pieter De Somer Aula, Deberiotstraat 24, 3000 Leuven.

Programma

08:45 - 09:00Onthaal
09:00 - 09:20Verwelkoming
Prof. Dr. D. Michielsen
09:20 - 09:50De arts en de "nieuwe " medische deontologie
Prof. Dr. M. Deneyer
09:50 - 10:20De jurist en de "nieuwe" medische deontologie
Meester B. Dejemeppe
10:20 - 10:40Paneldiscussie
o.l.v. Dr. M. Van Pelt
10:40 - 11:10Pauze
11:10 - 11:30De arts, de medische deontologie en de media
Prof. Dr. M. Hiele
11:30 - 11:50De advocaat, de juridische deontologie en de media
Meester J. Bally
11:50 - 12:10De journalist en zijn journalistieke deontologie
Dhr. G. Tegenbos
12:10 - 12:25Paneldiscussie
o.l.v. Dr. F. Hujoel
12:25 - 12:30Slotbeschouwing
Prof. Dr. T. Devos
12:30 - 13:00Registratie


Accreditering – ethiek en economie aangevraagd
Antwoord a.u.b. vóór 17 september 2018
hilde.somers@ordomedic.be