TEL: 02 230 22 54

Oproep kandidaten centrale toezichtsraad gevangeniswezen en commissies van toezicht

July 23, 2019

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen doet een dringende oproep aan artsen om zich kandidaat te stellen als lid in de nieuw opgerichte Commissies van Toezicht voor het Gevangeniswezen bij elk van de 35 Belgische gevangenissen.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de Commissies van Toezicht zullen
onafhankelijk en onpartijdig controle uitoefenen op de gevangenissen en op de behandeling van gedetineerden.

Elke nieuwe Commissie van Toezicht dient onder haar leden minstens één arts te tellen aangezien medische dossiers van gedetineerden vaak het onderwerp uitmaken van klachten die de Centrale Toezichtsraad en de Commissies van Toezicht zullen moeten behandelen.

De concrete oproep tot kandidaatstelling kan worden geconsulteerd op de website van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen www.ctrg.belgium.be/nl/vacatures.html.

Op deze website vindt u ook meer gedetailleerde informatie over het mandaat en een standaard sollicitatie-document dat door kandidaten kan worden gedownload, ingevuld en teruggestuurd via vacature@ctrg.belgium.be.