TEL: 02 230 22 54

Inschrijvingen

Welke documenten heeft u nodig voor inschrijving bij de Provinciale Raad van Vlaams-Brabant en Brussel.

Eerste inschrijving

Vanaf 04.06.2018 dienen artsen zich - voor hun eerste inschrijving bij de Orde der Artsen - aan te melden via de site van de Nationale Raad www.ordomedic.be waar zij zich via hun eID kunnen registreren.

Mutatie van een andere raad

Om inschrijving op de lijst van Vlaams Brabant te bekomen, dienen volgende documenten voorgelegd te worden: kopie van uw diploma van arts, kopie van uw visum en vragenlijst medische activiteiten.

Deze documenten mogen per e-mail gestuurd worden op het volgende e-mailadres: hilde.somers@ordomedic.be

Na ontvangst van deze documenten wordt het dossier opgevraagd bij de Provinciale Raad waar de arts op dat ogenblik ingeschreven is en wordt hij/zij op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Vlaams-Brabant ingeschreven.

Buitenlandse inschrijving

 • kopie van de gelijkschakeling van diploma + visum van het Ministerie
  Gelieve u hiervoor te wenden tot volgend adres:
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,
  Eurostation II
  Dienst Erkenning van gezondheidsberoepen
  Victor Hortaplein 40 bus 10
  1060 Brussel
  Tel.: 02-524 97 97, email: info@gezondheid.belgie.be
 • attest  van de Orde of gelijkaardige instantie van uw land van herkomst, waaruit blijkt dat u geen tuchtrechtelijke sancties opgelopen hebt (niet ouder dan 3 maanden)
 • uittreksel uit het strafregister, niet ouder dan 3 maanden.
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Kopie paspoort

Deze documenten zijn nodig om zich in te kunnen schrijven via de website van de Nationale Raad (wwww.ordomedic.be)