TEL: 02 230 22 54

Datum Symposium en Plechtige Zitting 2020

March 03, 2020

Wij hebben de eer u mee te delen dat het symposium en de feestzitting ter gelegenheid van de huldiging van de jubilarissen en de eedaflegging van de promovendi 2020 van onze Raad zullen doorgaan op zaterdag 14 november 2020 in de Square Brussels, Kunstbergstraat te 1000 Brussel

Een officiële uitnodiging volgt later.