TEL: 02 230 22 54

Permanentie secretariaat

March 19, 2020

Wij voorzien permanentie op ons secretariaat van maandag tot en met vrijdag van 9u - 16u. Vragen worden best per mail gesteld. 


Vragen ivm deontologie: Juridisch adviseur: Dhr. K. Vandamme  kristof.vandamme@ordomedic.be

Vragen ivm administratie (inschrijvingen, bijdrage, adreswijzigingen): Mw. H. Somers hilde.somers@ordomedic.be

Vragen ivm overeenkomsten (contracten, statuten, enz.): Mw. K. Peeters kristel.peeters@ordomedic.be inge.deroeck@ordomedic.be

Aanvragen medische identificatiekaarten en parkeerkaarten: Mw. L. Yang li-yu.yang@ordomedic.be

Aanvragen attesten van inschrijving en goed gedrag/professionele status: Mw. I. De Roeck  inge.deroeck@ordomedic.be


Algemeen e-mail adres: info.vlaamsbrabant-brussel@ordomedic.be